• youtube
  • facebook

Lâm Đồng: Lãnh đạo UBND huyện Đức Trọng mắc nhiều sai phạm

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo chính thức trách nhiệm thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của sáu công trình đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng).

Với những sai phạm của Chủ tịch, nguyên Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện này thời gian qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo huyện Đức Trọng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Theo Thông báo số 1060/TB-TTr ngày 11/10/2018 của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng đã mắc sai phạm trong việc công khai, minh bạch trong công tác cán bộ các năm 2016-2017 như chưa kịp thời trong việc giới thiệu để Hội đồng Nhân dân bầu bổ sung, kiện toàn bộ máy hành chính cấp huyện (thiếu 5/17 Ủy viên Ủy ban Nhân dân từ tháng 6/2016-12/2017).

Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 67 trường hợp sai quy định, trong đó bảy trường hợp chưa có trình độ đại học, được bổ nhiệm cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện; chậm ban hành quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời hạn giữ chức vụ đối với 20 trường hợp.

Đặc biệt, bà Phạm Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, được giao phụ trách lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng công trình nhưng đã ký phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết toán công trình sửa chữa, nâng cấp Trạm y tế xã Tà Hine cho chồng là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Triệu Khánh, thi công công trình, là không đúng quy định tại khoản 3, 4, Điều 37, Luật Phòng chống tham nhũng, gây dư luận không tốt.


Về công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng chưa khách quan trong bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017, để phát sinh dư luận không tốt trong cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ký ban hành thông báo xem xét kỷ luật ông Lê Công Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, là không đúng thẩm quyền.

Trong quá trình thanh tra đã phát hiện sai phạm về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại sáu công trình, dự án với tổng số tiền sai phạm lên tới 7,6 tỷ đồng. 

Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Đức Trọng không ổn định, có phần ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng đất, định hướng phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Trước những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện qua các thời kỳ liên quan đến những tồn tại, sai phạm qua thanh tra.

Chánh Thanh tra tỉnh cũng đã ban hành quyết định thu hồi vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh số tiền sai phạm gần 3,6 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 14/9/2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 5920/Ủy ban Nhân dân-NC về việc xử lý kết luận thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng và chỉ đạo giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm qua thanh tra. 

Sau khi kiểm điểm, xử lý hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý; kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế được phát hiện qua thanh tra, không để xảy ra các sai phạm thời gian tới./.

create

CHU QUỐC HÙNG / TTXVN/VIETNAM+